Rørleggerfag logo

Derfor bør du bli rørlegger

Å være rørlegger er en viktig jobb som har stor betydning for samfunnet. Mennesker er avhengige av å få rent vann, varme og energi, og det er det du som rørlegger bidrar til å levere hver dag.

Arbeidshverdagen kan innebære alt fra enkle reparasjoner i boliger til avanserte rørinstallasjoner. Det er en kreativ og utfordrende jobb, og du tjener mer enn andre bygningsarbeidere.


8 gode grunner til å søke rørleggerlinja

  • Spennende og allsidig utdanning

  • Lønn i lærlingtia

  • Tidlig ut i arbeid

  • Null studielån

  • Jobbe med klima, energi og miljø

  • Gode karrieremuligheter

  • Mange muligheter for etterutdanning

  • Den best betalte håndverkerutdanningen

1600x1068px_bilder_roerleggerfag.no2021.jpg

Utdanning

Det tar 4,5 år å utdanne seg til rørlegger. Det finnes ulike utdanningsløp som alle fører frem til svenneprøven.

2 år på skole og 2,5 år som lærling

Du går først ett år på Bygg- og anleggsteknikk, som er en generell introduksjon til mange byggfag. I andre klasse velger du VG2 Klima, energi og miljøteknikk, og så Rørlegger. Deretter er du betalt lærling i bedrift i 2,5 år.

 

1 eller ingen år på skole og lengre lærlingtid

Du kan gå kun ett år på skole og ta en lengre læretid i stedet, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen. Hvis dette er noen du ønsker kan du ringe Opplæringskontoret for Rørfag på telefon 416 75 181 eller sende en mail til espen@rornorge.no 

 

Voksenlærling

Som voksen over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Du har selv ansvaret for å finne en bedrift som vil ta imot deg. Læretiden er vanligvis 4 år. Har du relevant skolegang eller praksis fra før kan læretiden kortes noe ned.

Lærlingplass

Å være lærling vil si at du har arbeidspraksis i en rørleggerbedrift. Du lærer deg hvordan arbeidsoppgavene i yrket utføres på ordentlig, og har en fast veileder som hjelper deg underveis.

Du får lønn for jobben du gjør. Lønna øker underveis i lærlingetiden. Lærlingtia ender med Svenneprøven, som er beviset på at du er ferdig utdannet som rørlegger.

Rørleggernes opplæringskontor har oversikt over bedrifter med ledige lærlingplasser i Trøndelag. Se listen og søk her

Har du spørsmål, ring opplæringskontoret
på 416 75 181, eller mail espen@rornorge.no

1600x1068px_bilder_roerleggerfag.no20213.jpg

1600x1068px_bilder_roerleggerfag.no20212.jpg

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør en rørlegger?

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du kan jobbe med alt fra enkle installasjoner i boliger til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.


Hva tjener en utdannet rørlegger?

Startlønna ligger på rundt 465.000 i året, og stiger med antall år i arbeid.


Hva tjener en lærling?

Lærlingtiden består av 50% opplæring og 50% verdiskaping i bedriften. Du får lønn for verdiskapingsdelen, og lønna går opp etter hvert som du blir en større og større ressurs for bedriften. Det er vanlig å få 30% av lokal lønn til å begynne med. Etterhvert øker lønna til 80% av lokal lønn. 


Hvor jobber rørleggere?

Du kan jobbe i små eller store rørleggerbedrifter som jobber med vanlige hus, institusjonsbygg eller forretningsbygg. Du kan også jobbe på bygg- og anleggsplasser, skipsanlegg, industrianlegg eller offshoreanlegg. Du kan også kombinere rørleggeryrket med dykking, sånn at du kan jobbe med rør som ligger under vann.


Hvilke egenskaper må jeg ha for å bli rørlegger?

Du bør være praktisk anlagt og like å samarbeide med andre. Du må være nøyaktig, pålitelig og serviceinnstilt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å kunne bruke monteringsanvisninger og prosjektbeskrivelser, og være i stand til å kommunisere godt på engelsk. For å regne ut dimensjoner, utvidelser, trykk og temperatur trenger du matteferdigheter.


Kan jeg videreutdanne meg?

Klart det. Mange høyskoler og universiteter tar i mot søkere med svennebrev. Mange rørleggere utdanner seg videre til ingeniør. Du kan også ta Mesterutdanning på deltid over to år ved siden av at du jobber. Mesterbrevet gir deg mange spennende muligheter, og kan være greit å ha dersom du har lyst til å bli leder en dag. 


Er det enkelt å få jobb?

Ja, Norge trenger 700 nyutdannede rørleggere hvert år og mange rørleggerbedrifter har behov for lærlinger. Som rørlegger er du derfor attraktiv på arbeidsmarkedet. Gjør du en bra innsats er veien til fast jobb kort.